De BBRoW vraagt de komende Brusselse regering 50 000 bijkomende woningen met betaalbare huurprijs en dat tegen 2030 !

11/06/2009

De stemmen zijn in Brussel geteld. De partijen beginnen aan de onderhandelingen.
De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) en haar 50 lid-verenigingen vragen dat het aantal woningen met een lage of gecontroleerde huurprijs minstens 20% bedraagt van het aantal woningen in Brussel en dat binnen een termijn van maximum 20 jaar.

Concreet betekent dit dat er 50 000 woningen met een lage, gecontroleerde huurprijs moeten bijkomen in een tijdspanne van 4 regeerperiodes, wat neerkomt op gemiddeld 12 500 woningen per legislatuur

Hoe kan deze ambitieuze doelstelling worden gerealiseerd ?

1. In de eerste plaats door het aantal publieke woningen te verhogen met 30 000 woningen
-  Via de volledige realisatie van het 1e Plan voor de Huisvesting binnen de 2 jaar
-  Via de strijd tegen leegstaande woningen en kantoren
-  Via een maximaal gebruik van de grondreserves van de sociale huisvestingsmaatschappijen
-  Via wooncontracten met de gemeenten
-  Via de herfinanciering van de huurhulp bij het Woningfonds

2.Door het aantal woningen met een gecontroleerde huurprijs te verhogen met 10 000 woningen.
-  via een toename van aantal woningen in beheer van de sociaal verhuurkantoren
-  via de toekenning van renovatiepremies aan verhuurders, gekoppeld aan huurprijsplafonds

3. En tenslotte door publiek-private projecten : + 10 000 woningen.

Dit ambitieuze streefdoel van 50 000 woningen vraagt uiteraard :
-  Aanzienlijke financiële middelen. Het gewestbudget voor de 5 000 woningen van het 1e Plan voor de Huisvesting voorzag 540 miljoen euro. De realisatie van 50 000 woningen zou dus neerkomen om minstens 5 miljard euro of 250 miljoen euro per jaar (huidige prijs).
-  Efficiënte instellingen die over het nodige personeel en middelen beschikken. De massale creatie van woningen vraagt efficiënte instellingen. De bestaande (semi-) publieke instellingen (OVM’s, BGHM, SDRB, gemeenten, Woningfonds, …) moeten nog performanter worden, de administratieve procedures moeten worden vereenvoudigd, duidelijke objectieven moeten worden geformuleerd.
-  Een daadkrachtig grondbeleid door het Gewest, met gemengde woonprojecten
-  BTW van 6% voor ieder sociaal woonproject.
-  Een efficiënt beleid veronderstelt eveneens dat de ministeriële bevoegdheden logisch verdeeld worden. Huisvesting, stedenbouw, stadsvernieuwing en de renovatiepremies zouden onder een enkele minister moeten vallen.

En in afwachting …
Parallel met dit ambitieuze project moet de regering een huurtoelage invoeren voor ieder gezin met beperkte inkomens die in aanmerking komt voor een sociale woning. Die huurtoelage moet gekoppeld zijn een huurprijsplafond..

Bijlagen