Drie amendementen om het openbaar beheersrecht van leegstaande woningen te verbeteren : een vooruitgang, maar nog niet perfect

03/03/2010
De inspanningen van de BBRoW hebben resultaat. Het Brussels parlement wil nu toch meer kansen geven aan het openbaar beheersrecht.

Na onze uitgebreide analyse van de voorgestelde wijzing van het openbaar beheersrecht, na ons persbericht van vorige week waarin we nog spraken van onvoldoende politieke moed, hebben de partijen van de meerderheid nu toch een akkoord bereikt om het openbaar beheersrecht van leegstaande woningen gemakkelijker te maken.

Ter herinnering : het openbaar beheersrecht, in Brussel ingevoerd in 2003, geeft aan openbare operatoren de mogelijkheid om ongezonde of leegstaande woningen in beheer te nemen. Tot nu toe heeft niemand gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Sinds 2003 zijn al verschillende wijzingen aan het beheersrecht aangebracht, zonder evenwel alle obstakels weg te nemen.

De drie amendementen die deze morgen in de commissie huisvesting van het Brusselse parlement werden goedgekeurd moeten het openbaar beheersrecht effectief mogelijk maken :

-  De duur van het openbaar beheer kan boven de 9 jaar worden gebracht in functie van de omvang van de renovatiewerken aan de woning
-  Het personeel van de overheid zal de woning op voorhand kunnen binnengaan om een raming te kunnen maken van de noodzakelijke werken.
-  Verenigingen die het recht op wonen verdedigen zullen de gemeenten rechtsreeks kunnen interpelleren en aanzetten om het openbaar beheersrecht van leegstaande woningen op hun grondgebied op te starten.

De BBRoW is gematigd tevreden met deze amendementen die het openbaar beheersrecht gemakkelijker maken. Maar we blijven aandringen op :
-  Een veel preciezere definitie van wat nu juist een ‘leegstaande woning’ is.
-  Een uitbreiding van het openbaar beheersrecht naar alle leegstaande gebouwen, met inbegrip van kantoren
We roepen Staatssecretaris Doulkeridis dan ook op om hier werk van te maken.

De volledige analyse en voorstellen van de BBRoW over het openbaar beheersrecht

Meer info :

Werner Van Mieghem, coördinator BBRoW
Ilham Bensaïd, medewerkster communicatie
02 502 84 63