De huurprijzen omkaderen met huurrichtprijzen

05/07/2010

De huurwet en een groot deel van de woningfiscaliteitis nog altijd een federale bevoegdheid. In 2008 bestond er een politiek akkoord om de
huurwetgeving over te dragen naar de Gewesten. De val van de federale regering in april 2010 heeft die overdracht echter op de
lange baan geschoven.

De Brusselse regering heeft zich voorgenomen om – in afwachting van die bevoegdheidsoverdracht – toch nu al
te bestuderen hoe referentiehuurprijzen kunnen worden opgesteld, welke aanpassingen aan de huurwet nodig zijn om die referentiehuurprijzen te kunnen hanteren en via welke fiscale aanmoedigingen eigenaars kunnen overtuigd worden om die referentiehuurprijzen toe te passen. We stellen vast dat de Staatssecretaris voor huisvesting een studieopdracht over de referentiehuurprijzen heeft toevertrouwd aan onderzoekster Marie-Laurence De Keersmaeker van de UCL, met in het begeleidingscomité
vertegenwoordigers van eigenaars en huurders. Die studie zou moeten zijn afgerond in juni 2010.

De Adviesraad van Huisvesting kreeg in maart 2010 van het kabinet Doulkeridis de vraag om een advies op eigen initiatief te formuleren over de nodige aanpassingen van de huurwet.
U ziet, er wordt veel gestudeerd in afwachting van de regionalisering van de huurwet.

Dit mag echter niet doen vergeten dat het Brusselse Gewest nu al bevoegd is op het vlak van onroerende voorheffing en dat zij via dit fiscale instrument eigenaars-verhuurders kan aanzetten om een gematigde huurprijs te vragen. Hier zien we geen initiatief.

Bijlagen

  • Detail van de maatregelen (PDF – 65.9 kB) Tabel met de maatregelen die zijn opgenomen in het Brusselse regeerakkoord over het thema ‘De huurprijzen omkaderen met huurrichtprijzen’, met observaties en commentaar van de BBRoW.