De huurders helpen om een behoorlijke woning te vinden

05/07/2010
Om de huurders op de privé-huisvestingsmarkt bij te staan voorziet de Brusselse regering in het regeerakkoord zeven maatregelen. Onder die maatregelen zijn er een aantal waar de BBRoW al een hele tijd voor pleit: een uitbreiding van het systeem van Verhuis-Installatie en Huurtoelage naar personen die een onthaalhuis of transitwoning verlaten, de invoering van een huurtoelage gekoppeld aan referentiehuurprijzen en een gewestelijk huurwaarborgfonds. Het is opvallend dat de Brusselse regering voor deze maatregelen tot nu toe geen enkele actie heeft ondernomen. Het feit dat de huurwet (voorlopig) geen gewestelijke bevoegdheid zal worden is slechts voor twee van de maatregelen (huurtoelage gekoppeld aan referentiehuurprijzen, gewestelijk huurwaarborgfonds) de reden.

Bijlagen

  • Detail van de maatregelen (PDF – 80.3 kB) Tabel met de maatregelen die zijn opgenomen in het Brusselse regeerakkoord over het thema ‘De huurders helpen om een behoorlijke woning te vinden’, met observaties en commentaar van de BBRoW.