De strijd tegen leegstaande en ongezonde woningen

05/07/2010

De Brusselse regering wil de strijd tegen leegstaande woningen aanpakken via onder meer een versoepeling van het openbaar beheersrecht, de uitvoering van de gewestelijke ordonnantie
bestraffing leegstaande gebouwen en het toelaten van tijdelijke gebruiksovereenkomsten van leegstaande, openbare woningen.

Op 1 april 2010 keurde de Brusselse regering de aanpassing
van het openbaar beheerrecht goed. Drie veranderingen werden aangebracht: de termijn van 9 jaar kan worden verlengd ingeval van grote werken, de gemeentelijke ambtenaren kunnen de woning bezoeken ook voordat het openbaar beheersrecht ingaat en erkende verenigingen krijgen het recht om bij de gemeente klacht in te dienen tegen een leegstaande woning en de gemeente zo aan te zetten om de procedure van sociaal beheersrecht op te starten. De BBRoW is gematigd tevreden met deze wijzigingen. Onze voornaamste eis, namelijk een precieze definitie van wat nu juist een leegstaande woning is, werd niet beantwoord. Jammer, want dit maakt de toepassing van het openbaar beheersrecht minder zeker.

Het blijft wachten op uitvoering van de ordonnantie ‘bestraffing leegstand’. Over de nieuwe gewestelijk dienst ‘Leegstandstaks’ weten we enkel dat hij bij de Gewestelijke Inspectiedienst zou gevoegd worden, maar concrete budgetten, laat staan aanwerving zijn niet meteen voor morgen. Ook de erkenning van verenigingen die bij de rechtbank van eerste aanleg een verzoekschrift in kortgeding tot ‘stopzetting van de leegstand’ kunnen indienen is nog niet gebeurd.

De raad van bestuur van de BGHM heeft in april 2010 een type-overeenkomst goedgekeurd voor pilootprojecten van tijdelijk gebruik van leegstaande sociale woningen in Evere (Ieder zijn Huis) en Etterbeek (Etterbeekse Haard).

Bijlagen

  • Detail van de maatregelen (PDF – 127.4 kB) Tabel met de maatregelen die zijn opgenomen in het Brusselse regeerakkoord over het thema ‘De strijd tegen leegstaande en ongezonde woningen’, met observaties en commentaar van de BBRoW.