De energiefactuur van de huurders en inwonende

05/07/2010

Niet alleen de kostprijs van de (huur)woning weegt op het budget van
de gezinnen. De laatste jaren is ook de kostprijs van energie en water
sterk toegenomen. Gezinnen die het niet breed hebben, wonen vaak
in slecht geïsoleerde woningen waardoor de maandelijkse kost van
energie gemakkelijk een vierde van hun woonkost uitmaakt. Deze ‘groene’ regering besteedt in dit hoofdstuk van het regeerakkoord aandacht aan dit aspect.

Voor alle woningen van openbare actoren wordt begin mei 2010 aangekondigd dat de nieuwbouwwoningen moeten beantwoorden aan de passiefnorm en dat de renovatieprojecten de zeer lage energienorm moeten respecteren. De Staatssecretaris voor huisvesting verklaart daarbij dat de regering de meerkost voor de sociale huisvesting zou bijpassen.

Voor de privé-verhuurders en huurders heeft de regering begin 2010 het systeem van de renovatiepremies aangepast, met onder meer een verhoging van de premiebedragen in de achtergestelde wijken. Het voorstel om stimulansen te bestuderen voor eigenaars die hun woningen energie-arm renoveren en om in de Huisvestingscode bij de kwaliteitsnormen van de woningen ook het begrip ‘energie-ongezonde woning op te nemen werd nog niet aangepakt. Tenslotte blijft het nog altijd wachten op de invoering van een energiecertificaat bij verkoop en verhuur van bestaande woningen in dit Gewest.

Bijlagen

  • Detail van de maatregelen (PDF – 136.1 kB) Tabel met de maatregelen die zijn opgenomen in het Brusselse regeerakkoord over het thema ‘De energiefactuur van de huurders en inwonende eigenaars verlichten’, met observaties en commentaar van de BBRoW.