Hulp bij de aankoop van woningen en steun aan nieuwe woonformules

05/07/2010

In dit hoofdstuk vinden we een beetje van alles terug. De regering herhaalt hier (net als in hoofdstuk 5) dat zij het Woningfonds en de GOMB zal blijven steunen om de aankoop van de gezinswoning mogelijk te maken, maar kondigt wel een aantal technische wijzigingen aan. De leningsvoorwaarden bij het Fonds zouden worden herzien en de herverkoop van een GOMB-woning zou pas mogelijk zijn na 20 jaar waarbij de meerwaarde van de woning gedeeltelijk gerecupereerd zou worden.

Er is ook sprake van een verlaging van de successierechten op de gezinswoning voor de overblijvende partner en een mogelijke fusie van de sociale kredietmaatschappijen. Ook wil men minder klassieke vormen van eigendom steunen (coöperatieve projecten, co-eigendom) zonder te zeggen hoe men dat wil doen. Een maatregel die niet echt in dit hoofdstuk thuishoort tenslotte is de intentie om meer aandacht te besteden aan de huur van studentenkamers. Voor al deze maatregelen is er, op basis van de informatie waarover we nu beschikken, nauwelijks initiatief genomen.

Bijlagen

  • Detail van de maatregelen (PDF – 73.8 kB) Tabel met de maatregelen die zijn opgenomen in het Brusselse regeerakkoord over het thema ‘Hulp bij de aankoop van woningen en steun aan nieuwe woonformules’, met observaties en commentaar van de BBRoW.