IRIS vzw

De VZW Iris is een sociaal verhuurkantoor dat erkend is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contact :

Schipperijkaai 11 bus 34
1000 Brussel
Tel : 02 514 18 49
Fax : 02 502 48 05
Mail : info.@svk-iris-ais.be

Permanentie van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 12u30.

Online bekijken :

http://www.svk-iris-ais.be/

Sinds 1981 al onderhandelt IRIS met eigenaars van huizen met de bedoeling degelijke woningen tegen een sociale huurprijs aan kansarme personen of gezinnen te kunnen verhuren.

Wie mag huren bij IRIS?
Ieder die reïntegratie als doel heeft en daarvoor begeleid wordt door een van onze aangesloten leden-verenigingen.

Wie mag lid worden bij IRIS?
Iedere sociale dienst die voor de begeleiding van de huurders instaat en dit gedurende de 3 eerste jaren van de huurovereenkomst.

Voordelen voor de eigenaars?
De drie belangrijkste voordelen zijn :

1. de zekerheid van de betaling van de huur tijdens de volledige duur van het contract van IRIS met de eigenaar ( huurcontract, erfpacht of huurmandaat ) zelfs in geval van leegstand,
2. het gratis beheren van uw woning,
3. het onderhoud van uw woning.