Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

EISEN

Toegang tot huisvesting is een fundamenteel, legitiem en essentieel recht. En in de praktijk?

VORDERINGEN

[nom masculin] : “Discours ou écrit en faveur de quelqu’un, d’une idée, etc., ou qui combat une doctrine, une institution.”

Memorandum 2024

De 64 lid-verenigingen van de vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen scharen zich aan de zijde van alle Brusselaars die hun recht op degelijke huisvesting niet ten volle kunnen uitoefenen.

De huisvestingscrisis is acuut in Brussel. De huurders, 60% van de Brusselse bevolking, worden hard getroffen. De huurprijzen stijgen voortdurend, het woningbestand veroudert, het onderhoud en de renovatie blijven achter, discriminatie is wijdverspreid en de sociale huisvesting schiet schromelijk tekort om aan de behoeften te voldoen.

Dit heeft ernstige gevolgen voor het dagelijkse leven van tienduizenden huurders (risico op schulden, sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen, enz.) De Brusselaars besteden gemiddeld 35% van hun budget aan huisvestingskosten (huur en lasten), maar achter dit gemiddelde gaan grote verschillen tussen de gezinnen schuil. De armste gezinnen besteden 70% van hun budget, waardoor er bijna niets overblijft nadat de huur betaald is.

De feiten zijn gekend. Er is dringend actie nodig! De opties die de beleidsmakers – vooral op gewestelijk niveau, maar ook op federaal en lokaal niveau – de afgelopen jaren hebben genomen, hebben deze trend niet omgekeerd, verre van. Het is duidelijk dat de marktlogica waaraan de huisvesting is overgeleverd het nooit mogelijk zal maken om aan de basisbehoeften van iedereen te voldoen.

Het memorandum van de BBRoW roept de overheid op om haar verantwoordelijkheid te nemen om toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting te garanderen, zonder discriminatie.

Wij verwachten krachtige maatregelen en interventionistisch overheidsbeleid om huisvesting uit de greep van de markt te halen. Dit betekent massale productie van sociale woningen, lagere huren en harder optreden tegen verhuurders die ondermaatse woningen verhuren of leegstand laten voortbestaan. Het betekent ook maatregelen nemen om uithuiszettingen te voorkomen, huurders zekerheid te bieden en toegang tot energie en water te garanderen voor de minder bedeelden. We roepen ook op tot gerichte actie om de verkoopprijzen van huizen in toom te houden en tot beleid om de aankoop van huizen te ondersteunen, gericht op huishoudens met een laag inkomen.

In dit memorandum worden 46 concrete maatregelen opgesomd om deze doelstellingen te bereiken. Ze worden voorafgegaan door onze grondbeginselen, die verder gaan dan strikt huisvesting gerelateerde kwesties. Zonder deze fundamenten zullen de maatregelen die we aanbevelen geen beslissende impact hebben.

 Het Memorandum BBRoW 2024 (pdf)