Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

ANALYSES & STUDIES

Elk jaar bereidt het RBDH vijftien analyses en een studie
voor die verschillende huisvestingsvraagstukken ontleed.

ANALYSES & STUDIES

Elk jaar bereidt het RBDH vijftien analyses en een studie
voor die verschillende huisvestingsvraagstukken ontleed.