Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

VORMINGEN &

&
ANIMATIES

Een belangrijke taak van de BBRoW is om meer mensen te vormen op het vlak van het Recht op Wonen, om informatie te verspreiden en kennis te delen, zodat iedereen zich nog meer bewust wordt en over de nodige vaardigheden beschikt.

AGENDA

 1. Artivisme
  Wanneer ? Dinsdag 21 november 2023 van 9u30 tot 12u30 
  Waar ?   Gemeenschapscentrum De Kriekelaar : Gallaitstraat 86 in 1030 Schaarbeek
 2. Stap voor stap een actie organiseren
  Wanneer ? Dinsdag 5 december van 9u30 tot 12u30  
  Waar ? Gemeenschapscentrum De Kriekelaar : Gallaitstraat 86 in 1030 Schaarbeek
 3. Geestelijke gezondheid – veldwerk: begrip voor betere actie
  Wanneer ? Woensdag 13 of donderdag 21 december van 9u tot 13u
  Waar ? O-Zone : Hennegouwenkaai 29 in 1080 Molenbeek
 4. Leegstand bestrijden
  Wanneer ?
  Dinsdag 19 december van 9u30 tot 12u30  
  Waar ? Gemeenschapscentrum De Kriekelaar: Gallaitstraat 86 in 1030 Schaarbeek

Gedetailleerd programma

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

De inschrijvingskost is:

 • 30 € per deelnemer voor de vormingen van een halve dag tot 12u30;
 • Indien de inschrijvingskost voor u om een of andere reden te hoog ligt, contacteer ons.

Om zich in te schrijven, gelieve ons online inschrijvingsformulier te gebruiken.
U ontvangt een week voor de vorming een bevestiging.

We kunnen u, indien u dat wenst, een aanwezigheidsattest bezorgen.

Leden van de BBRoW betalen niet, maar moeten zich wel ook inschrijven.
Indien u verhinderd bent, vragen we u om de BBRoW tijdig te verwittigen, zoniet is de inschrijvingskost toch verschuldigd (ook voor de leden van de BBRoW).

De vormingen gaan door bij De Kriekelaar – Gallaistraat 86 in 1030 Schaerbeek.

VORMINGEN 2023

VORMINGEN 2022

ONLINE OPLEIDINGEN (FR)

De wereldwijde pandemie heeft ons dagelijks leven ernstig verstoord. Het heeft onder andere uw toegang tot onze opleidingen beperkt of bemoeilijkt. Daarom hebben we besloten om ze online beschikbaar te stellen. Ze zijn gerangschikt naar thema en in afleveringen beschikbaar, zodat u ze in uw eigen tempo en volgens uw behoeften kunt bekijken.

 

Onze Sprekers :

Koen Geurts (FR)
Chargé des thématiques Roms et gens du voyage · asbl Foyer

Bruno Martens (FR)
Service politique et société · Unia

Onze Sprekers :

Ivan Knipping (FR)
Conseiller technique · ASBL Convivence

Véronique van der Plancke (FR)
Conseillère juridique · Centre d’Appui SocialEnergie de la FDSS

Onze Spreker :

José Garcia (FR)
Syndicat des locataires

Onze Sprekers :

Sophie Grégoire (FR)
Directrice · DIRL

David Van Geertruye (FR)
Service Inspection · DIRL

Grégory Rase (FR)
Service Social · DIRL

Onze Spreker :

Didier Joly (FR)
Service droit du bail van Atelier des droits sociaux

Onze Sprekers :

Didier Joly (FR)
Service droit du bail van Atelier des droits sociaux

Onze Spreker :

Didier Joly (FR)

Service droit du bail van Atelier des droits sociaux