Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

VORMINGEN &

&
ANIMATIES

Een belangrijke taak van de BBRoW is om meer mensen te vormen op het vlak van het Recht op Wonen, om informatie te verspreiden en kennis te delen, zodat iedereen zich nog meer bewust wordt en over de nodige vaardigheden beschikt.

AGENDA

 1. De hervormingen op het vlak van energie
  Dinsdag 18 oktober 2022 van 9u30 tot 12u30
  Theoretische vorming
 2. Uithuiszettingen : analyse van het fenomeen en collectieve organisatie
  VOLZET – Vrijdag 18 november 2022 van 9u30 tot 12u30
  Theoretische en militante vorming
 3. Goede praktijken bij het zoeken naar woningen met en voor kandidaat-huurders
  VOLZET – Vrijdag 25 november 2022 van 9u30 tot 12u30
 4. Het recht op wonen in internationaal en Europees recht
  Dinsdag 6 december 2022 van 9u30 tot 12u30
  Theoretische vorming
 5. Huisvestingscrisis en actoren in Brussel
  VOLZET – Vrijdag 9 december 2022 van 9u30 tot 12u30
  Theoretische vorming (voor nieuwe/toekomstige professionals in de Brusselse huisvestingssector, maar ook voor iedereen die meer wil weten over huisvesting in Brussel). 
 6.  Huur- en herhuisvestingstoelagen van het Brussels Gewest
  VOLZET – Dinsdag 13 december 2022  van 9u30 tot 12u30
  Praktische opleiding

 Meer info

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

De inschrijvingskost is:

 • 30 € per deelnemer voor de vormingen van een halve dag tot 12u30;
 • Indien de inschrijvingskost voor u om een of andere reden te hoog ligt, contacteer ons.

Om zich in te schrijven, gelieve ons online inschrijvingsformulier te gebruiken.
U ontvangt een week voor de vorming een bevestiging.

We kunnen u, indien u dat wenst, een aanwezigheidsattest bezorgen.

Leden van de BBRoW betalen niet, maar moeten zich wel ook inschrijven.
Indien u verhinderd bent, vragen we u om de BBRoW tijdig te verwittigen, zoniet is de inschrijvingskost toch verschuldigd (ook voor de leden van de BBRoW).

De vormingen gaan door bij « Université Populaire d’Anderlecht » – Lambert Crickxstraat 19 in 1070 Anderlecht.

ONLINE OPLEIDINGEN (FR)

De wereldwijde pandemie heeft ons dagelijks leven ernstig verstoord. Het heeft onder andere uw toegang tot onze opleidingen beperkt of bemoeilijkt. Daarom hebben we besloten om ze online beschikbaar te stellen. Ze zijn gerangschikt naar thema en in afleveringen beschikbaar, zodat u ze in uw eigen tempo en volgens uw behoeften kunt bekijken.

 

Onze Sprekers :

Koen Geurts (FR)
Chargé des thématiques Roms et gens du voyage · asbl Foyer

Bruno Martens (FR)
Service politique et société · Unia

Onze Sprekers :

Ivan Knipping (FR)
Conseiller technique · ASBL Convivence

Véronique van der Plancke (FR)
Conseillère juridique · Centre d’Appui SocialEnergie de la FDSS

Onze Spreker :

José Garcia (FR)
Syndicat des locataires

Onze Sprekers :

Sophie Grégoire (FR)
Directrice · DIRL

David Van Geertruye (FR)
Service Inspection · DIRL

Grégory Rase (FR)
Service Social · DIRL

Onze Spreker :

Didier Joly (FR)
Service droit du bail van Atelier des droits sociaux

Onze Sprekers :

Didier Joly (FR)
Service droit du bail van Atelier des droits sociaux

Onze Spreker :

Didier Joly (FR)

Service droit du bail van Atelier des droits sociaux