Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

DE PODCAST

over het recht op huisvesting

GETUIGSCHRIFTEN

Nous organisons et/ou soutenons activement une série d’actions, locales ou nationales, qui dénoncent toute forme de discrimination en matière de logement.

Deze podcast geeft een stem aan allen die strijden, mobiliseren, lijden of zich verzetten voor de verdediging van het fundamentele recht op toegang tot behoorlijke en betaalbare huisvesting. Het heeft tot doel u te informeren, u tot nadenken aan te zetten, u bewust te maken en u in beweging te brengen….

Deze eerste uitzonderlijke reeks is gewijd aan HOUSING ACTION DAY 2022, de Europese mobilisatie voor het recht op huisvesting die zal plaatsvinden op 27 MAART 2022. Het is tot stand gekomen in samenwerking met FéBUL (Fédération Bruxelloise Unie pour le Logement) en IEB (Inter Environnement Bruxelles).