Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

 WOONBAROMETER

Met onze woonbarometer evalueren we de acties
van de Brusselse regering op het vlak van huisvesting.

ANALYSES / ETUDES

Chaque année, le RBDH rédige quinze analyses et une étude qui décortiquent diverses thématiques liées au logement.

De woonbarometer van de BBRoW evalueert halfweg de legislatuur de maatregelen die de Brusselse regering heeft genomen en die zijn voorzien in het Noodplan voor de Huisvesting 2020-2024. Onze woonbarometer is opgebouwd rond de belangrijkste uitdagingen op het vlak van wonen, waaronder: de productie van sociale huisvesting, de strijd tegen ongezonde woningen, leegstand en discriminatie.

De barometer kijkt ook naar kwesties die even cruciaal zijn in de strijd tegen sociale ongelijkheid, zoals de toegang tot energie in een context van acute crisis en de herhuisvesting van daklozen.

U kunt de volledige tekst van de Woonbarometer 2022 downloaden door hier te klikken.

Om de “Woonbarometers” van voorgaande jaren te lezen >

2019
2017