Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

STUDIES

Nous organisons et/ou soutenons activement une série d’actions, locales ou nationales, qui dénoncent toute forme de discrimination en matière de logement.

Mémorandum 2024

#villehabitable De 59 lid-verenigingen van de vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen scharen zich aan de zijde van alle Brusselaars die hun recht op degelijke huisvesting niet ten volle kunnen uitoefenen. De huisvestingscrisis is acuut in Brussel. De huurders, 60%...