Toewijzing van woningen van gemeente en OCMW via een apolitieke commissie

De meeste Brusselse gemeenten, en in mindere mate ook de OCMW’s, verhuren zelf ook woningen — voor het volledige gewest spreken we van bijna 9.000 woningen. Dat mag niet om het even hoe gebeuren. (...)