Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

STUDIES VAN DE BBROW

SLECHTE HUISVESTING

GEDAAN MET
DE STRAFFELOOSHEID

Verhuurvergunning en andere hefbomen

Wonen in degelijke huisvesting… Een recht gewaarborgd door de Belgische Grondwet… Een recht dat in de oren van gezinnen die in zeer slechte woningen wonen, hol moet klinken. Plaatsen die ongeschikt zijn voor bewoning. Plaatsen die niet verhuurd mogen worden.

Sinds zijn oprichting in 2003 heeft de DGHI (Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie), een centrale figuur in het regionale overheidsoptreden tegen slechte huisvesting, ongeveer 7.800 woningen geïnspecteerd, waarvan na onderzoek 99% niet-conform bleek te zijn en dus niet voldeed aan de verplichtingen van de huisvestingscode. De DGHI slaat bijna elke keer de spijker op zijn kop.

De 7.800 woningen vertegenwoordigen echter een miniem deel van het huurbestand in Brussel, nauwelijks 2%. De weinige indicatoren die het mogelijk maken de staat van de huisvesting te evalueren, een onvolmaakte statistiek, geven niettemin een glimp van een realiteit die de slagvaardigheid van de DGHI te boven gaat, ondanks het PUL (Noodplan voor Huisvesting) en de recente vrijmaking van financiële middelen om het personeel te verdrievoudigen. De uitbreiding van het personeelsbestand is uiteraard een gelegenheid die moet worden aangegrepen om de DGHI in staat te stellen bepaalde werkpunten die wij in deze studie hebben onderzocht, in te zetten of te herschikken.

De uitbreiding van het personeelsbestand is een gelegenheid die moet worden aangegrepen om de DGHI in staat te stellen bepaalde hinderpalen uit de weg te ruimen en meer aandacht te hebben voor werkpunten die wij voorstellen:

Aanzienlijke toename van het aantal bezoeken op eigen initiatief;
Opvolging van de woningen om te zorgen voor effectieve renovaties;
Strengere sancties tegen verhuurders die in gebreke blijven;
Betere perspectieven van herhuisvesting voor slachtoffers van ongezonde woningen.

Lees de studie of download hier

Achter een ongezonde
woning schuilen
menselijke drama’s.

 

 

🎧 Luister naar de getuigenis van Simona

 

Je lui ai dit : «  tu viens réparer les fenêtres ? »

Il a dit : « Peut-être après… »

Et chaque fois, je lui envoyais un message :
« Monsieur, s’il vous plait, je meurs de froid. »

Et lui : « Je viens lundi ou mardi. »

Ça fait un an qu’il n’a rien réglé.

Jamais.

De BBRoW lanceert zijn PODCAST >
De micro van de BBRoW

Waarin ieder die opkomt voor het recht op een degelijke en betaalbare woning aan het woord komt! We willen u op die manier informeren, sensibiliseren en aanzettten tot actie.