Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

HABITER. (titre provisoire)

ON TOUR 

· MAART

07 > 10    COOP BRUSSELS

11            LE BAMP
met de Same Festival

12 > 13    LA TRICOTERIE

14 > 24    LE DK
24, de conferentie van Sarah metl’AACPBE

25            AUMALE VIT LEEFT

24 > 31    met de Housing Action Day

· APRIL

13 > 15    INTERACTIONS #2
a
vec la Boutique Culturelle

16 > 28    MAISON DE LA CREATION

· MEI

23             CIRCULARIUM
                  met le Salon Habitools

26             LA FONDERIE

27             QUARTIERS POPULAIRES
met Bonnevie/ Buurthuis

· JUNI

06 > 11    MC DE MOLENBEEK
                 met de Festival Arts et Alpha

· SEPTEMBER 

01 > 30     BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE d’AUDERGHEM

· OCTOBER

16 >  30    ESPACE SENGHOR 

· JANUARI

26 > 31     CC L’ENTRELA

Immersieve expositie FR | NL | ENGL
Portretten en audiofragmenten over het recht op wonen in Brussel

Simona, Jules, Sofie of Mohamed. Zoveel manieren van leven in de stad, van lijden of verzet, van overleven of aanpassen.

Deze reizende expo is een uitnodiging om hen te ontmoeten. Ieder portret is voorzien van een audiofragment dat u kan beluisteren via de voorziene hoofdtelefoons of via uw smartphone en QR-code.

Deze getuigenissen zijn een sleutel om beter begrijpen hoe het is om in Brussel te wonen, wat de maatschappelijke problemen en uitdagingen zijn die onze hoofdstad langzaam maar ingrijpend veranderen.  Het recht op een behoorlijke en betaalbare woning is een fundamenteel recht dat is ingeschreven in Art. 23 van de Belgische grondwet.  Maar dit levensbelangrijke recht wordt vandaag nog veel te veel geschonden.

De geluidsfragmenten en portretten nodigen de bezoeker uit om een meer persoonlijk verhaal rond het recht op wonen te ervaren en een meer menselijk gezicht te geven aan de cijfers, statistieken en andere in kaart gebrachte gegevens over de staat van de huisvesting in Brussel.  We hebben het deze keer niet over de 5.313 daklozen maar over Jean-Michel.  We hebben het niet over de 8.300 ongezond verklaarde woningen, maar over het appartement van Simona.

De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) is een tweetalige groepering van meer dan 60 verenigingen actief op het terrein. We streven naar meer sociale rechtvaardigheid en willen daarom de actoren in de sector versterken via uitwisseling en opleiding.  Via onze analyses en studies leggen we de vinger op de voornaamste oorzaken van de wooncrisis.

Zich identificeren, de emotie voelen, zich projecteren in de realiteit van de ander die we vaak niet kennen.  Zoveel manieren om de collectieve verantwoordelijkheid en de burgerparticipatie wakker te schudden.

De BBRoW wenst u een zintuiglijke ervaring die u hopelijk tot actie kan aanzetten.

Volledig presentatiebestand (FR)

Meer infos · Chloé Thôme chloe.thome@rbdh.be +32 (0) 456 31 22 12

Audiofragmenten