Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

Mémorandum 2024

#villehabitable De 59 lid-verenigingen van de vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen scharen zich aan de zijde van alle Brusselaars die hun recht op degelijke huisvesting niet ten volle kunnen uitoefenen. De huisvestingscrisis is acuut in Brussel. De huurders, 60%...
Kopen bij Citydev

Kopen bij Citydev

DE STUDIES VAN DE BBROW Brussel heeft een schrijnend tekort aan sociale woningen. Meer en sneller produceren is de prioritaire vraag van de BBRoW, want het zijn de sociale woningen die beantwoorden aan de behoeften van de onzekere huurders voor wie wij ons inzetten....
Strijden tegen energie- en waterarmoede

Strijden tegen energie- en waterarmoede

DE STUDIES VAN DE BBRoW De explosie van de energieprijzen is een ramp. In Brussel zijn de sociale maatregelen ter bescherming van de consument versterkt (beschermd klantenstatuut, sociale interventie in de waterprijs, enz.) Er is ook onmiskenbaar vooruitgang geboekt...