Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

Christine Whitehead, emeritus hoogleraar economie gespecialiseerd in huisvesting, London School of Economics
Huurcontrole in een marktgestuurde wereld 

> LEZEN
> LUISTEREN

Nicolas Bernard, hoogleraar recht aan de Université Saint-Louis-Brussels en aan de UCLouvain
De strijd tegen buitensporige huurprijzen in Brussel : geselecteerde vragen

> LEZEN
> LUISTEREN

Hugo Périlleux, onderzoeker aan de Université Libre de Bruxelles, IGEAT
Gedaan met het huurrooster ! 

> LEZEN
> LUISTEREN

Thibaud de Menten, coördinator van de vzw Loyers Négociés
Het huurrooster gebruiken om een buitensporige huur aan te vechten: (vroegere) resultaten, (huidige) onbekenden en (toekomstige) perspectieven 

Huurcontrole in het buitenland: drievoudige focus

            Nederland, Maarten Wiedemeijer, senior lobbyist, Woonbond

            > LEZEN
            > LUISTEREN

            Frankrijk, Noria Derdek, onderzoeker, Fondation Abbé Pierre

            > LEZEN
            > LUISTEREN

            Zweden, Johan Mirtorp, algemeen adviseur van de Zweedse huurdersbond

            > LEZEN
            > LUISTEREN

Conclusies van de dag door Erdem Resne, medewerker geïntegreerde lokale on twikkeling, vzw Samenleven/Convivence