Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

Conferenties over huurprijzen

 

Instrumenten voor een controle van de huurprijzen ! 

Hoe bouwen we samen een tegenoffensief op tegen het neoliberale denken dat tot een impasse leidt. 
Een internationaal debat om Brussel opnieuw te inspireren en het veld van mogelijkheden te openen.