Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
Auto Draft

Auto Draft

Huisuitzettingen, de nieuwe ordonnantie over huurcontracten, het wintermoratorium, de stijgende huurprijzen, de steeds langer wordende wachtlijsten voor sociale woningen… De verkiezingen naderen en huisvesting is nog steeds een heet hangijzer. Op 16 mei nodigen...

Mémorandum 2024

#villehabitable De 59 lid-verenigingen van de vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen scharen zich aan de zijde van alle Brusselaars die hun recht op degelijke huisvesting niet ten volle kunnen uitoefenen. De huisvestingscrisis is acuut in Brussel. De huurders, 60%...
Kopen bij Citydev

Kopen bij Citydev

DE STUDIES VAN DE BBROW Brussel heeft een schrijnend tekort aan sociale woningen. Meer en sneller produceren is de prioritaire vraag van de BBRoW, want het zijn de sociale woningen die beantwoorden aan de behoeften van de onzekere huurders voor wie wij ons inzetten....
Controle huurprijzen

Controle huurprijzen

Conferenties over huurprijzen   Instrumenten voor een controle van de huurprijzen !  Hoe bouwen we samen een tegenoffensief op tegen het neoliberale denken dat tot een impasse leidt. Een internationaal debat om Brussel opnieuw te inspireren en het veld van...

Controle huurprijzen Ep.1

Christine Whitehead, emeritus hoogleraar economie gespecialiseerd in huisvesting, London School of Economics Huurcontrole in een marktgestuurde wereld  > LEZEN> LUISTEREN Nicolas Bernard, hoogleraar recht aan de Université Saint-Louis-Brussels en aan de...