Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

Controle huurprijzen Ep.1

Christine Whitehead, emeritus hoogleraar economie gespecialiseerd in huisvesting, London School of Economics Huurcontrole in een marktgestuurde wereld  > LEZEN> LUISTEREN Nicolas Bernard, hoogleraar recht aan de Université Saint-Louis-Brussels en aan de...
Housing Action Day

Housing Action Day

  HOUSING ACTION DAY 2022 Huisvesting is een fundamenteel recht. Toch slapen vandaag de dag in België duizenden mensen op straat. Duizenden mensen kunnen hun huur niet betalen. Duizenden mensen leven in ondermaatse of te kleine woningen en nog eens duizenden...
Paritaire huurcommissie in Brussel

Paritaire huurcommissie in Brussel

HET OORDEEL VAN DE BBRoW Nu donderdag 1 juli 2021 zou een belangrijke datum kunnen zijn voor het recht op wonen in Brussel. De commissie huisvesting debatteert (in principe) over de oprichting van een paritaire huurcommissie. Een eis die de BBRoW al jaren draagt. De...
De productie van sociale huisvesting in Brussel

De productie van sociale huisvesting in Brussel

DE ANALYSE VAN DE BBROW Deze uitgebreide analyse is toegespitst op de voornaamste maatregelen van de Brusselse regering heeft genomen om de productie van sociale woningen te versnellen. De terugblik op het ontstaan van de woningbouwplannen verklaart de verschillende...