Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

HET OORDEEL VAN DE BBRoW

Nu donderdag 1 juli 2021 zou een belangrijke datum kunnen zijn voor het recht op wonen in Brussel. De commissie huisvesting debatteert (in principe) over de oprichting van een paritaire huurcommissie.

Een eis die de BBRoW al jaren draagt.

De BBRoW heeft de twee voorstellen van ordonnantie gelezen en geeft zijn oordeel :

Lees het hier of download het hier