Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

DE ANALYSE van de BBRoW 

De Brusselse ordonnantie inzake huurcontracten heeft voorwaarden gecreëerd die potentieel nadelig zijn voor huurders. Ons lobbywerk en de talrijke amendementen die zijn voorgesteld, hebben daar niets aan veranderd. In mei 2018 hebben de BBRoW en FEBUL een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend.

Op 9 juli 2020 heeft het Grondwettelijk Hof uitspraak gedaan. Het Hof vond onze argumenten ongegrond. Maar het debat is nog niet helemaal voorbij. In januari 2021 lanceerde de Brusselse regering haar Noodplan voor de huisvesting (PUL), met daarin het voornemen om de huurwet te evalueren. Deze opening is een gelegenheid om onze standpunten opnieuw te laten horen.

Regionalisering van de huurwetgeving. Ons beroep bij het Grondwettelijk Hof, onze argumenten en het resultaat.
> Lees de analyse – deel 1 of download hier

De huurders beschermen via de huurovereenkomst moet een prioriteit blijven !
> Lees de analyse – deel 2 of download hier 

Beroep tot vernietiging door BBRoW en Fébul (FR)
Antwoord van het Brusselse Gewest (FR)
Arrest van het Grondwettelijk Hof 2020 (FR)