Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

DE STUDIES VAN DE BBRoW

De explosie van de energieprijzen is een ramp. In Brussel zijn de sociale maatregelen ter bescherming van de consument versterkt (beschermd klantenstatuut, sociale interventie in de waterprijs, enz.) Er is ook onmiskenbaar vooruitgang geboekt ten gunste van de mensenrechten: het einde van de wateronderbrekingen en de gegarandeerde gas-/elektriciteitsvoorziening, de afschaffing van de stroombegrenzers. Deze maatregelen worden gesteund door verenigingen die strijden tegen de brandstof- en wateronzekerheid.

Het moet echter gezegd dat we te lang de kern van het probleem niet hebben aangepakt, namelijk de prijzen en de te hoge winsten van de producenten. De eerste reacties (met name op Europees niveau) kwamen eind 2022, toen de prijzen al maandenlang de pan uit rezen! De sociale maatregelen blijven nauw verbonden met en beïnvloed door de ontwikkeling van de markt. Zonder de oorzaken te bestrijden, heeft het Gewest geen andere keuze dan te proberen de gevolgen van de opeenvolgende prijsstijgingen af te remmen.

Wat duurzame oplossingen betreft, staat ook de algemene verbetering van de energiekwaliteit van woningen op de agenda. De renovatiestrategie van de Brusselse regering wil een einde maken aan de energieflats. De bedoeling is uiteraard meer dan lovenswaardig, maar de uitvoering roept nog vragen op. Het lot van huurders en verhuurders zonder spaargeld is zeer zorgwekkend, zij zijn degenen die de hoogste prijs dreigen te betalen voor deze strategie!

Lees de analyse of  download hier