Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

STUDIES VAN DE BBRoW

Vredegerecht Verhuurders welkom! Huurders welkom? Of hoe justitie het verhuren van ongezonde woningen nauwelijks bestraft

Bij elke hoorzitting, in elk kanton, moeten de Brusselse vrederechters deze beslissing, die een grote impact heeft op het leven van evenveel gezinnen, meermaals nemen.

Maar soms wordt ook de andere partij – de verhuurder – door de rechters veroor- deeld. Zij kunnen hen dwingen tot het uitvoeren van werkzaamheden of hen dwingen een deel van de ontvangen huur terug te geven. Dergelijke veroordelingen komen voor, welis- waar zeer sporadisch, wanneer de woning die verhuurders te huur aanbieden niet kwalita- tief is. Maar daarvoor moet de huurder eerst klacht indienen bij het vredegerecht. Hoewel het aantal slechte huurwoningen in Brussel groot is, durven maar weinig huurders de stap naar de vrederechter te zetten.

Voor deze nieuwe studie zijn het die gevallen, die woningen, die huurders die de BBRoW wil belichten. Het is door hun realiteit, hun motivaties, hun aanpak dat we het thema van de toegang tot het vredegerecht zullen benaderen en de rol die het gerecht speelt, zou kun- nen of moeten spelen in de strijd tegen de ongezonde woningen.

Lees de studie hier  of  download hier