Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

DE ANALYSES VAN DE BBRoW

De woonbarometer 2024 van de BBRoW evalueert de maatregelen die de Brusselse regering heeft genomen en die zijn voorzien in het Noodplan voor de Huisvesting 2019-2024. Onze woonbarometer is opgebouwd rond de belangrijkste uitdagingen op het vlak van wonen, waaronder: de productie van sociale huisvesting, de strijd tegen ongezonde woningen, leegstand en discriminatie.

De barometer kijkt ook naar kwesties die even cruciaal zijn in de strijd tegen sociale ongelijkheid, zoals de toegang tot energie in een context van acute crisis en de herhuisvesting van daklozen.

Vind de volledige barometer op de pagina : Woonbarometer – RBDH (rbdh-bbrow.be)