Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
Paritaire huurcommissie in Brussel

Paritaire huurcommissie in Brussel

HET OORDEEL VAN DE BBRoW Nu donderdag 1 juli 2021 zou een belangrijke datum kunnen zijn voor het recht op wonen in Brussel. De commissie huisvesting debatteert (in principe) over de oprichting van een paritaire huurcommissie. Een eis die de BBRoW al jaren draagt. De...
De productie van sociale huisvesting in Brussel

De productie van sociale huisvesting in Brussel

DE ANALYSE VAN DE BBROW Deze uitgebreide analyse is toegespitst op de voornaamste maatregelen van de Brusselse regering heeft genomen om de productie van sociale woningen te versnellen. De terugblik op het ontstaan van de woningbouwplannen verklaart de verschillende...
Huurwetgeving

Huurwetgeving

DE ANALYSE van de BBRoW  De Brusselse ordonnantie inzake huurcontracten heeft voorwaarden gecreëerd die potentieel nadelig zijn voor huurders. Ons lobbywerk en de talrijke amendementen die zijn voorgesteld, hebben daar niets aan veranderd. In mei 2018 hebben de BBRoW...
Wanneer de nood hoog is, maar…

Wanneer de nood hoog is, maar…

DE ANALYSE VAN DE BBRoW  Begin januari 2021 maakte de Brusselse regering tijdens een gezamenlijke persconferentie haar Noodplan voor de huisvesting (2020-2024) bekend. Met het plan wil de Brusselse regering een extra impuls geven aan de sociale huisvesting en in de...