Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
Controle huurprijzen

Controle huurprijzen

Conferenties over huurprijzen   Instrumenten voor een controle van de huurprijzen !  Hoe bouwen we samen een tegenoffensief op tegen het neoliberale denken dat tot een impasse leidt. Een internationaal debat om Brussel opnieuw te inspireren en het veld van...
Woonbarometer 2022

Woonbarometer 2022

DE ANALYSES VAN DE BBRoW De woonbarometer van de BBRoW evalueert halfweg de legislatuur de maatregelen die de Brusselse regering heeft genomen en die zijn voorzien in het Noodplan voor de Huisvesting 2020-2024. Onze woonbarometer is opgebouwd rond de belangrijkste...