Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

MORATORIUMUITZETTINGEN

Brussel: Covid = nul uitzetting!

Midden in de winter, te midden van een gezondheids- en sociale crisis, wanneer ons gevraagd wordt ons te beperken en een uitgaansverbod te respecteren, staat de Brusselse regering op het punt de deurwaarders en de politie los te laten om de verhuurders opnieuw toe te staan ongewenste huurders en bezetters uit te zetten, vanaf 1 april. Reeds in “normale” tijden is de uitzetting van mensen op straat onaanvaardbaar. In tijden als deze, wetende dat er geen oplossing is voor herhuisvesting, is het gewoonweg onmenselijk en gevaarlijk!

De Brusselse regering heeft in maart 2020, bij het begin van de eerste opsluiting, een moratorium ingesteld om uitzettingen te voorkomen, en dit moratorium is vervolgens verlengd tot eind augustus, op aandringen van de groepen en organisaties die zich inzetten voor het recht op huisvesting. Met de tweede opsluiting werd in november 2020 een nieuw moratorium ingesteld.

Sinds juni 2020, en ondanks de moratoria, zijn de vrederechters – die verantwoordelijk zijn voor de huisuitzettingen – aan het werk. Sommige verhuurders stampen met hun voeten en wachten om de beslissingen van deze rechtbanken te kunnen afdwingen: geef ons het recht om mensen op straat te zetten’, dat is wat ze ons vertellen. Omdat er geen herhuisvesting mogelijk is. Er is niet eens een noodonderkomen soluton (die, laten we niet vergeten, zijn geen huisvesting!). Een uitzetting, van één persoon, van meerdere, waaronder kinderen, is altijd meer mensen op straat, punt! 

Wat is een moratorium ?

Een moratorium op uitzettingen, in concreto, is wat verhindert dat verhuurders, deurwaarders en de politie bij mensen inbreken, hen dwingt om “eruit te komen” * , hen eruit te gooien, met al hun spullen op de stoep en “erdoorheen te komen”.

Maar dit is slechts een moratorium, een tijdelijke maatregel die wordt opgelegd door de gezondheidstoestand, waardoor de termijn voor de uitzetting alleen maar wordt uitgesteld (en, in geval van onbetaalde huur, de schulden van de huurders aan hun verhuurder in stand worden gehouden).

Het minste dat kan worden gedaan is dus het minste dat kan worden gedaan.

* de term “déguerpir” is de term die wordt gebruikt in de uitzettingsbeslissingen die door de Vredestichters worden uitgesproken.

GEEN UITZETTINGEN ZONDER
VERPLAATSINGSOPLOSSING !

U bent geïnteresseerd in de acties van de VOORSTE ANTI-EXPULSIES ?

Alle informatie is te vinden op hun website:
https://www.stopexpulsions.be/

Perscontact:

0465 46 47 01
info@stopexpulsions.be