Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

 

HOUSING ACTION DAY 2022

Huisvesting is een fundamenteel recht. Toch slapen vandaag de dag in België duizenden mensen op straat. Duizenden mensen kunnen hun huur niet betalen.

Duizenden mensen leven in ondermaatse of te kleine woningen en nog eens duizenden mensen zijn bang dat ze geen fatsoenlijke huisvesting of herhuisvesting kunnen vinden. Vaak voelen we ons alleen en machteloos ten aanzien van huisvestingsmoeilijkheden, we schamen ons, maar dit is een collectief probleem.

Huisvesting is een fundamenteel recht en we eisen dat het als zodanig wordt erkend. Het moet worden beschouwd als een van de pijlers van de sociale zekerheid op hetzelfde niveau als de gezondheidszorg en het onderwijs. De commodificatie van onze woonplaatsen ontneemt ons dit recht en we zijn hier om het te verdedigen.

Laten we ons mobiliseren voor ons recht op huisvesting !