Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
Huurwetgeving

Huurwetgeving

DE ANALYSE van de BBRoW  De Brusselse ordonnantie inzake huurcontracten heeft voorwaarden gecreëerd die potentieel nadelig zijn voor huurders. Ons lobbywerk en de talrijke amendementen die zijn voorgesteld, hebben daar niets aan veranderd. In mei 2018 hebben de BBRoW...
Wanneer de nood hoog is, maar…

Wanneer de nood hoog is, maar…

DE ANALYSE VAN DE BBRoW  Begin januari 2021 maakte de Brusselse regering tijdens een gezamenlijke persconferentie haar Noodplan voor de huisvesting (2020-2024) bekend. Met het plan wil de Brusselse regering een extra impuls geven aan de sociale huisvesting en in de...
Solidaire opvorderingen

Solidaire opvorderingen

CAMPAGNE VOOR SOLIDAIRE OPVORDERINGEN L’Hospitalière is een leefruimte voor 80 mensen maar ook een ruimte voor politieke zelforganisatie om te strijden voor mensen zonder papieren! De collectieve leden (The Collective of Undocumented Workers, Migrants libre, the...