Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

Mémorandum 2024

#villehabitable De 59 lid-verenigingen van de vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen scharen zich aan de zijde van alle Brusselaars die hun recht op degelijke huisvesting niet ten volle kunnen uitoefenen. De huisvestingscrisis is acuut in Brussel. De huurders, 60%...
Woonbarometer 2024

Woonbarometer 2024

DE ANALYSES VAN DE BBRoW De woonbarometer 2024 van de BBRoW evalueert de maatregelen die de Brusselse regering heeft genomen en die zijn voorzien in het Noodplan voor de Huisvesting 2019-2024. Onze woonbarometer is opgebouwd rond de belangrijkste uitdagingen op het...

Habitools

Habitools Habitools heeft tot doel de educatieve hulpmiddelen op het gebied van huisvesting die door verenigingen in hun dagelijkse praktijk zijn ontwikkeld, bijeen te brengen om hun publiek bewust te maken van het belang van beter wonen; maar ook om uitwisselingen...